EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:146:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 146, 13. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 146
46. årgang
13. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF 1
*Rådets forordning (EF) nr. 999/2003 af 2. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Ungarn og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Ungarn 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2003 af 11. juni 2003 om udskydelse af fristen for tilsåning af visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 2003/04 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1001/2003 af 12. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2003 af 12. juni 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1005/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1006/2003 af 12. juni 2003 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2003 omhandlede licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 1007/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/2003 af 12. juni 2003 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 1009/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 698/2003 omhandlede licitation 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 581/2003 omhandlede licitation 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2003 af 12. juni 2003 om 19. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 50

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (EFT L 377 af 31.12.1991) 52
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top