EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:139:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 139, 06. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 139
46. årgang
6. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 964/2003 af 2. juni 2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og varer, der er afsendt fra Taiwan, uanset om de er angivet med oprindelse i Taiwan 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 965/2003 af 5. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 966/2003 af 5. juni 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2003 af 5. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2003 af 5. juni 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 31. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2003 af 5. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 925/2003 for så vidt angår importkontingenter for hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug samt for malt 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 970/2003 af 5. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 788/2003 for så vidt angår importkontingenter for hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug samt for malt 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 971/2003 af 5. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 972/2003 af 5. juni 2003 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2003 af 5. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 698/2003 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2003 af 5. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 581/2003 omhandlede licitation 31

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/399/EC
*Rådets afgørelse af 6. maj 2003 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2006 32
2003/400/EC
*Rådets afgørelse af 19. maj 2003 om ændring af afgørelse 2001/496/FUSP, afgørelse 2001/41/EF, Rådets afgørelse af 25. juni 1997 og Rådets afgørelse af 22. marts 1999 for så vidt angår de dagpenge, der udbetales til militærpersonale og nationale eksperter, der er udstationeret ved Generalsekretariatet for Rådet 33
2003/401/EC
*Rådets afgørelse af 19. maj 2003 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité 34
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/402/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/402/FUSP af 5. juni 2003 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2002/976/FUSP 35
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top