EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:114:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 114, 08. maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 114
46. årgang
8. maj 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 778/2003 af 6. maj 2003 om ændring af Kommissionens beslutning nr. 283/2000/EKSF og Rådets forordning (EF) nr. 584/96, (EF) nr. 763/2000 og (EF) nr. 1514/2002 for så vidt angår antidumpingforanstaltningerne vedrørende visse varmtvalsede bredbånd og visse rørfittings af jern og stål 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 779/2003 af 7. maj 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2003 af 7. maj 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991 (1. juli 2003 til 30. juni 2004) 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 781/2003 af 7. maj 2003 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af furfurylalkohol med oprindelse i Folkerepublikken Kina 16

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/310/EC
*Kommissionens beslutning af 2. oktober 2002 om statsstøtte som Italien har ydet til Iveco SpA (meddelt under nummer K(2002) 3580) (1) 38
2003/311/EC
*Kommissionens henstilling af 11. februar 2003 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (meddelt under nummer K(2003) 497) (1) 45
2003/312/EC
*Kommissionens beslutning af 9. april 2003 om offentliggørelsen af referencer på standarder vedrørende isolationsmaterialer, geotextiler, stationære brandbekæmpelsessystemer og gipsblokke i henhold til Rådets direktiv 89/106/EØF (meddelt under nummer K(2003) 1161) (1) 50
2003/313/EC
*Kommissionens beslutning af 7. maj 2003 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2002 (meddelt under nummer K(2003) 1519) 55
Meddelelse til læserne 60
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top