EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:031:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 31, 06. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 31
46. årgang
6. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 222/2003 af 5. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (1) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 224/2003 af 5. februar 2003 om fastsættelse af den i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede støtte til privat oplagring af smør og fløde og om fravigelse af artikel 29 i forordning (EF) nr. 2771/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 225/2003 af 5. februar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2125/95, for så vidt angår listen over de kinesiske myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater for svampekonserves 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 226/2003 af 5. februar 2003 om fastsættelse af importtold for ris 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 227/2003 af 5. februar 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 214/2003 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 228/2003 af 5. februar 2003 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 16
*Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne 18

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/81/EC
*Kommissionens beslutning af 22. august 2002 om Spaniens støtteordning til fordel for koordinationscentre i provinsen Vizcaya Statsstøtte C 48/2001 (ex NN 43/2000) (meddelt under nummer K(2002) 3141) (1) 26
2003/82/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2003 om bekræftelse af foranstaltninger, som Belgien har anmeldt i henhold til artikel 6, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (meddelt under nummer K(2003) 361) (1) 32
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
149/2002/COL
*EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 149/02/KOL af 26. juli 2002 om miljøafgiftsforanstaltninger (Norge) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top