EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:358:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 358, 31. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 358
45. årgang
31. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2367/2002/EF af 16. december 2002 om Fællesskabets statistiske program 2003-2007 (1) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter 28
*Rådets forordning (EF) nr. 2369/2002 af 20. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet 49
*Rådets forordning (EF) nr. 2370/2002 af 20. december 2002 om en EF-hasteforanstaltning for ophugning af fiskerfartøjer 57
*Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik 59
*Rådets forordning (EF) nr. 2372/2002 af 20. december 2002 om særforanstaltninger for at yde erstatning til den spanske fiskeri-, skaldyrs- og akvakultursektor for de tab, olieudslippet fra Prestige har forårsaget 81
Kommissionens forordning (EF) nr. 2373/2002 af 30. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 84
Kommissionens forordning (EF) nr. 2374/2002 af 30. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 668/2001 og om forhøjelse til 3499978 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 86
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2375/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 88
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 92
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2377/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 95
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2378/2002 af 27. december 2002 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn 101
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2379/2002 af 30. december 2002 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Slovakiet foretager inden import til EF 108
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2380/2002 af 30. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande 117
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2381/2002 af 30. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2342/1999 om gennemførelsesbestemmelser for Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød, for så vidt angår præmieordningerne 119
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2382/2002 af 30. december 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (1) 120
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2383/2002 af 30. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/1999 til 2003/04 122
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2384/2002 af 30. december 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 2837/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår opretholdelse af olivenlunde i områder, hvor der traditionelt dyrkes oliven 124
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/2002 af 30. december 2002 om fortsættelse og ændring af det forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande 125
Kommissionens forordning (EF) nr. 2386/2002 af 30. december 2002 om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 128
Kommissionens forordning (EF) nr. 2387/2002 af 30. december 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 130
Kommissionens forordning (EF) nr. 2388/2002 af 30. december 2002 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 132
Kommissionens forordning (EF) nr. 2389/2002 af 30. december 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 134
Kommissionens forordning (EF) nr. 2390/2002 af 30. december 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 136
Kommissionens forordning (EF) nr. 2391/2002 af 30. december 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 138
Kommissionens forordning (EF) nr. 2392/2002 af 30. december 2002 om fastsættelse af importtold for korn 139

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet og Rådet
2002/1010/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2002 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren 142
Den Europæiske Centralbank
2002/1011/EC
*Den Europæiske Centralbanks beslutning af 19. december 2002 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2003 (ECB/2002/12) 144
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top