EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:351:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 351, 28. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 351
45. årgang
28. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2345/2002 af 16. december 2002 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Angola om fiskeri ud for Angola, for perioden fra 3. august 2002 til 2. august 2004 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2346/2002 af 19. december 2002 om fastsættelse for fangståret 2003 af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000 3
*Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande 6
*Rådets forordning (EF) nr. 2348/2002 af 9. december 2002 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, for perioden 1. juni 2002 til 31. maj 2005 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2349/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af den forudfastsatte værdi af fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2003, og som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2350/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer i fiskeriåret 2003 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer i fiskeriåret 2003 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2352/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse for fangståret 2003 af tilbagetagelses- og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2353/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse for fangståret 2003 af salgspriserne for fiskerivarerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2354/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2002 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2355/2002 af 27. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 438/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne for strukturfondenes interventioner 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2356/2002 af 27. december 2002 om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2357/2002 af 27. december 2002 om forvaltning af tekstilkontingenter for 2003, der er fastsat i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2358/2002 af 27. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2359/2002 af 27. december 2002 om åbning for 2003 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse produkter med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rumænien og Slovakiet 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2360/2002 af 27. december 2002 om åbning for 2003 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 58
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2361/2002 af 27. december 2002 om åbning for 2003 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 60
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/2002 af 27. december 2002 om åbning for 2003 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Tyrkiet 62
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2363/2002 af 27. december 2002 om åbning for 2003 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Norge 64
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2364/2002 af 27. december 2002 om åbning for 2003 af toldkontingenter gældende for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af produkter med oprindelse i Republikken Polen 66
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2365/2002 af 27. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2565/2001 om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og gedekød og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 69
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2366/2002 af 27. december 2002 om åbning af EF-toldkontingenter for 2003 for får, geder, fårekød og gedekød 73

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/1006/EC
*Rådets afgørelse af 19. december 2002 om supplerende makrofinansiel bistand til Moldova 76
2002/1007/EC
*Rådets afgørelse af 9. december 2002 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster,for perioden 1. juni 2002 til 31. maj 2005 78
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, for perioden 1. juni 2002 til 31. maj 2005 79
2002/1008/EC
*Rådets afgørelse af 9. december 2002 om indgåelsen af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Angola om fiskeri ud for Angola, for perioden fra 3. august 2002 til 2. august 2004 90
Aftale i form af brevveksling om anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Angola om fiskeri ud for Angola, for perioden fra 3. august 2002 til 2. august 2004 91
Kommissionen
2002/1009/EC
*Kommissionens beslutning af 27. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Belgien, Frankrig, Tyskland og Luxembourg (meddelt under nummer K(2002) 5359) (1) 112

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1514/2002 af 19. august 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Malaysia, Rusland, Republikken Korea og Slovakiet (EFT L 228 af 24.8.2002) 116
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1697/2002 af 23. september 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Polen, Thailand, Tyrkiet og Ukraine (EFT L 259 af 27.9.2002) 116
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top