EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:315:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 315, 19. november 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 315
45. årgang
19. november 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2041/2002 af 18. november 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2002 af 18. november 2002 om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2043/2002 af 18. november 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den fjerde licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1654/2002 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2044/2002 af 18. november 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1967/2002 omhandlede licitation 11
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF af 21. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/909/EC
*Kommissionens beslutning af 13. november 2002 om italienske regler om fritagelse fra kravet om tilladelse af anlæg eller virksomheder, der nyttiggør farligt affald, i henhold til artikel 3 i direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2002) 4392) (1) 16
2002/910/EC
*Kommissionens beslutning af 18. november 2002 om ændring af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2002) 4435) (1) 21

Berigtigelser
Berigtigelse til afgørelse nr. 184 af 10. december 2001 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201 til E 207, E 210, E 213 og E 215) (EFT L 304 af 6.11.2002) 22
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top