EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:258:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 258, 26. september 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 258
45. årgang
26. september 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1684/2002 af 25. september 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2002 af 24. september 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1686/2002 af 25. september 2002 om fastsættelse af de landbrugselementer og den tillægstold, der skal anvendes fra den 1. januar 2002 ved indførsel fra Island og Norge til Fællesskabet af visse varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1687/2002 af 25. september 2002 om en yderligere anmeldelsesperiode for visse aktive stoffer, der allerede er markedsført til anvendelse i biocidholdige produkter som fastlagt i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1896/2000 (1) 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2002 af 25. september 2002 om fastsættelse af importtold for ris 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1689/2002 af 25. september 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i september 2002 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1690/2002 af 25. september 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i september 2002 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1691/2002 af 25. september 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i september 2002 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1692/2002 af 25. september 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1693/2002 af 25. september 2002 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1784/2000 på importen af visse rørfittings af deformerbart støbejern med oprindelse i Brasilien ved import af visse rørfittings af deformerbart støbejern afsendt fra Argentina, og om at gøre denne import til genstand for registrering 27

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/763/EC
*Afgørelse nr. 1/2002 truffet af associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side den 4. september 2002 om vedtagelse af dets forretningsorden 30

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/2002 af 18. september 2002 om indførelse af midlertidig antidumpingtold på importen af garn af endeløs celluloseacetatfibre med oprindelse i Litauen og USA (EFT L 251 af 19.9.2002) 35
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2002/659/EF af 19. august 2002 om støtteberettigede udgifter, som visse medlemsstater afholder i 2002 i forbindelse med indsamling og behandling af data, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik (EFT L 224 af 21.8.2002) 35
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2002/758/EF af 10. oktober 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (sag COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (EFT L 257 af 25.9.2002) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top