EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:242:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 242, 10. september 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 242
45. årgang
10. september 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1601/2002 af 9. september 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1602/2002 af 9. september 2002 om fastsættelse af detaljerede regler for anvendelse af Rådets direktiv 1999/105/EF for så vidt angår en medlemsstats bemyndigelse til at forbyde markedsføringen af specificeret forstligt formeringsmateriale til slutbrugeren 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1603/2002 af 9. september 2002 om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 1535/2002 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for så vidt angår arealbetalingerne for visse markafgrøder og betalingen for jordudtagning i produktionsåret 2002/03 til producenterne i visse regioner i Tyskland 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1604/2002 af 9. september 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 23

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/746/EC
*Kommissionens beslutning af 5. juli 2002 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (COMP/37.730 AuA/LH) (meddelt under nummer K(2002) 2502) (1) 25
2002/747/EC
*Kommissionens beslutning af 9. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske lyskilder og om ændring af beslutning 1999/568/EF (meddelt under nummer K(2002) 3310) (1) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top