EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:224:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 224, 21. august 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 224
45. årgang
21. august 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/2002 af 20. august 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1489/2002 af 14. august 2002 om fastsættelse af den told, der skal anvendes fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2002 på indførsel fra Ungarn til Fællesskabet af en række varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 af 14. august 2002 om yderligere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 (1) 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1491/2002 af 20. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for vin, der er fastsat for regionerne i den yderste periferi ved Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2002 af 20. august 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 53

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/659/EC
*Kommissionens beslutning af 19. august 2002 om støtteberettigede udgifter, som visse medlemsstater afholder i 2002 i forbindelse med indsamling og behandling af data, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik (meddelt under nummer K(2002) 3080) 54
2002/660/EC
*Kommissionens beslutning af 19. august 2002 om ændring af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2002) 3081) (1) 58
2002/661/EC
*Kommissionens afgørelse af 20. august 2002 om afslutning af antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af visse magnetplader (3,5″-disketter) med oprindelse i Indien (meddelt under nummer K(2002) 3082) 59
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top