EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:189:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 189, 18. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 189
45. årgang
18. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1295/2002 af 17. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2002 af 17. juli 2002 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1297/2002 af 17. juli 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1298/2002 af 17. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1503/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for ris 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1299/2002 af 17. juli 2002 om fastsættelse af importtold for ris 9
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj 12
Kommissionens erklæring i Forligsudvalget vedrørende direktivet om vurdering og styring af ekstern støj 26
*Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer 27
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top