EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:112:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 112, 27. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 112
45. årgang
27. april 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 719/2002 af 26. april 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af en procentsats for godkendelse af kontrakter om frivillig destillation af bordvin og suspendering af meddelelse af nye kontrakter om frivillig destillation af bordvin 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 721/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 96. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 722/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 49. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 723/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 268. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 724/2002 af 26. april 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 725/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 726/2002 af 26. april 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 727/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 728/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 729/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 730/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 731/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 20
*Kommissionens direktiv 2002/35/EF af 25. april 2002 om ændring af Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover (1) 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/312/EC
*Rådets afgørelse af 15. april 2002 om accept på Det Europæiske Fællesskabs vegne af overenskomsten om fastlæggelse af kommissoriet for Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe af 2001 34
Overenskomst om fastlæggelse af kommissoriet for Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe af 2001 35
Kommissionen
2002/313/EC
*Kommissionens beslutning af 26. april 2002 om ændring af beslutning 2001/925/EF, 2002/33/EF og 2002/209/EF for at forlænge og justere visse beskyttelsesforanstaltninger og nærmere betingelser med hensyn til klassisk svinepest i Spanien (meddelt under nummer K(2002) 1501) (1) 45
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top