EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:064:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 64, 07. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 64
45. årgang
7. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2002 af 6. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 419/2002 af 6. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2390/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1663/95 hvad angår form og indhold af de regnskabsoplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed for Kommissionen i forbindelse med proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 420/2002 af 6. marts 2002 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1095/2001 for ungtyre til opfedning 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2002 af 6. marts 2002 om fastsættelse for februar 2002 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 11
*Kommissionens direktiv 2002/23/EF af 26. februar 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager 13

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/192/EC
*Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 20
2002/193/EC
*Rådets beslutning af 28. februar 2002 om Den Franske Republiks ydelse af en ekstraordinær national støtte til destillation af visse produkter fra vinsektoren 24
2002/194/EC
*Rådets beslutning af 28. februar 2002 om Den Italienske Republiks ydelse af en ekstraordinær national støtte til destillation af visse produkter fra vinsektoren 26
Kommissionen
2002/195/EC
*Kommissionens beslutning af 17. oktober 2001 om Italiens påtænkte støtteordning til fordel for sektorerne for produktion, forarbejdning og afsætning af produkter henhørende under bilag I til traktaten (Siciliens regionallov nr. 81 af 7. november 1995) (meddelt under nummer K(2001) 3060) 27

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse") (EFT L 314 af 30.11.2001) 39
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top