EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:063:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 63, 06. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 63
45. årgang
6. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet 1
*Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til den nye syntetiske narkotika PMMA 14
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 413/2002 af 5. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2002 af 5. marts 2002 om beslutning om ikke at antage bud, der er indgivet i forbindelse med den 20. dellicitation efter forordning (EF) nr. 690/2001 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2002 af 5. marts 2002 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1065/2001 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2002 af 5. marts 2002 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien 19
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/2/EF af 28. januar 2002 om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og om ophævelse af Kommissionens direktiv 91/357/EØF 23

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/189/EC
*Kommissionens beslutning af 5. marts 2002 om ændring af beslutning 2001/783/EF for så vidt angår iagttagelsesdistrikter og overvågningsområder i forbindelse med bluetongue i Italien (meddelt under nummer K(2002) 847) (1) 26
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top