EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:011:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 11, 15. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 11
45. årgang
15. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2002 af 14. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2002 af 14. januar 2002 om syvende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000 3
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1) 4

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/23/EC
*Rådets beslutning af 4. december 2001 om bemyndigelse af Irland til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en differentieret punktafgiftssats for svovlfattig dieselolie og blyfri benzin 18
Kommissionen
2002/24/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Republikken Slovenien (meddelt under nummer K (2002) 14/1) (1) 20
2002/25/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Republikken Kroatien (meddelt under nummer K(2002) 14/2) (1) 25
2002/26/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Den Gabonesiske Republik (meddelt under nummer K(2002) 14/3) (1) 31
2002/27/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Republikken Tyrkiet (meddelt under nummer K(2002) 14/4) (1) 36
2002/28/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum, herunder Slovenien, Kroatien, Gabon, Tyrkiet og Armenien (meddelt under nummer K(2002) 14/5) (1) 44

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2001 af 10. januar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (EFT L 7 af 11.1.2002) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top