EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:010:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 10, 12. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 10
45. årgang
12. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 50/2002/EF af 7. december 2001 om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 51/2002 af 11. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2002 af 11. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 245/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 53/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 54/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 55/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 56/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 57/2002 af 11. januar 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 89. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 42. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 261. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2002 af 11. januar 2002 om ikke at tage den 281. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2002 af 11. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den 17. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 22
*Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18) 24
*Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning 47
*Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum 53
*Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum 58
*Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum 67

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/19/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om særlige betingelser for import af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i Uruguay (meddelt under nummer K(2001) 4982) (1) 73
2002/20/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om ændring af beslutning 96/606/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Uruguay (meddelt under nummer K(2001) 4983) (1) 75
2002/21/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2002 om ændring af beslutning 97/20/EF om listen over tredjelande, der opfylder betingelserne for ligestilling med hensyn til betingelserne for produktion og afsætning af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, så Uruguay medtages (meddelt under nummer K(2001) 4984) (1) 79
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 11. januar 2002 om forbud mod import af uslebne diamanter fra Sierra Leone 81

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2065/2001 af 22. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår forbrugeroplysning om fiskerivarer og akvakulturprodukter (EFT L 278 af 23.10.2001) 82
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/104/EF af 7. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (EFT L 6 af 10.1.2002) 82
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top