EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:341:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 341, 22. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 341
44. årgang
22. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2528/2001 af 17. december 2001 om indgåelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i samarbejdsaftalen om havfiskeri mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien for perioden fra den 1. august 2001 til den 31. juli 2006 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2530/2001 af 21. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2531/2001 af 21. december 2001 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2532/2001 af 21. december 2001 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører fransk flag 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2533/2001 af 21. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for 2002 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2534/2001 af 21. december 2001 om åbning af toldkontingenter for indførsel af særligt præferencerårørsukker fra AVS-landene og Indien med henblik på forsyning af raffinaderierne i perioden fra 1. juli 2001 til 28. februar 2002 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2536/2001 af 21. december 2001 om ændring for tredje gang af Rådets forordning (EF) nr. 1705/98 om afbrydelse af visse økonomiske forbindelser med Angola med henblik på at anspore "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) til at indfri sine forpligtelser som led i fredsprocessen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2229/97 70
*Kommissionens beslutning nr. 2537/2001/EKSF af 21. december 2001 om fastsættelse af afgifterne for regnskabsåret 2002 og om ændring af beslutning nr. 3/52/EKSF om størrelsen af og anvendelsesreglerne med hensyn til de i traktatens artikel 49 og 50 omhandlede afgifter 71
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2538/2001 af 21. december 2001 om forvaltning af tekstilkontingenter, der er fastsat i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94, for 2002 73
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2539/2001 af 21. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 77
Kommissionens forordning (EF) nr. 2540/2001 af 21. december 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1148/2001 for så vidt angår overensstemmelseskontrol ved import af friske frugter og grøntsager 79
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2541/2001 af 21. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2125/95 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1921/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager 80
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2542/2001 af 21. december 2001 om åbning for 2002 af toldkontingenter gældende for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af produkter med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Rumænien, Ungarn og Bulgarien 82
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/2001 af 21. december 2001 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører nederlandsk flag 97
Kommissionens forordning (EF) nr. 2544/2001 af 21. december 2001 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 98
Kommissionens forordning (EF) nr. 2545/2001 af 21. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 100
Kommissionens forordning (EF) nr. 2546/2001 af 21. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 101
Kommissionens forordning (EF) nr. 2547/2001 af 21. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 102
Kommissionens forordning (EF) nr. 2548/2001 af 21. december 2001 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 103
Kommissionens forordning (EF) nr. 2549/2001 af 21. december 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 104
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2550/2001 af 21. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød for så vidt angår præmieordningerne og om ændring af forordning (EF) nr. 2419/2001 105
Kommissionens forordning (EF) nr. 2551/2001 af 21. december 2001 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 118
Kommissionens forordning (EF) nr. 2552/2001 af 21. december 2001 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 120
Kommissionens forordning (EF) nr. 2553/2001 af 21. december 2001 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 122
Kommissionens forordning (EF) nr. 2554/2001 af 21. december 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 124

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/926/EC
*Rådets afgørelse af 17. december 2001 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i samarbejdsaftalen om havfiskeri mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2001 til 31. juli 2006 125
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i samarbejdsaftalen om havfiskeri mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2001 til 31. juli 2006 127
Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien om havfiskeri, for perioden fra den 1. august 2001 til den 31. juli 2006 128
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top