EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:203:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 203, 28. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 203
44. årgang
28. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1538/2001 af 27. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1539/2001 af 27. juli 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 252. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1540/2001 af 27. juli 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 80. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1541/2001 af 27. juli 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 33. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1542/2001 af 27. juli 2001 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2001 af 27. juli 2001 om handelsnormer for hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1544/2001 af 27. juli 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den ottende dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1545/2001 af 27. juli 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 272. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 og (EF) nr. 1136/2001 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/572/EC
*Rådets beslutning af 23. juli 2001 om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet 16
2001/573/EC
*Rådets beslutning af 23. juli 2001 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/532/EF for så vidt angår listen over affald 18
Kommissionen
2001/574/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juli 2001 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum (meddelt under nummer K(2001) 1728) 20
2001/575/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juli 2001 om anerkendelse af Slovakiet og Slovenien som værende fri for Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (meddelt under nummer K(2001) 1894) 22
2001/576/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juli 2001 om godkendelse af de programmer, Italien har forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug inden for zoner, der ikke er godkendt med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose og egtvedsyge, og om ophævelse af beslutning 98/359/EF og 2000/310/EF (meddelt under nummer K(2001) 1895) (1) 23
2001/577/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2001 om fastsættelse af datoen for, hvornår forsendelse af kvægprodukter fra Portugal under den datobaserede eksportordning kan begynde i henhold til artikel 22, stk. 2, i beslutning 2001/376/EF (meddelt under nummer K(2001) 2363) (1) 27
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top