EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:197:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 197, 21. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 197
44. årgang
21. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1495/2001 af 20. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1496/2001 af 20. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1209/2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår opkøb af oksekød 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1497/2001 af 20. juli 2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine, om godtagelse af tilsagn afgivet af den eksporterende producent i Bulgarien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i Egypten og Polen 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1498/2001 af 20. juli 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2001 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 28
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet 30

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/549/EC
*Rådets afgørelse af 16. juli 2001 om makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien 38
Kommissionen
2001/550/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juli 2001 om mærkning og anvendelse af svinekød i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 80/217/EØF for Spaniens vedkommende, (meddelt under nummer K(2001) 2361) (1) 41
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top