EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:195:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 195, 19. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 195
44. årgang
19. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1469/2001 af 16. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 772/1999 om indførelsen af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1470/2001 af 16. juli 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina 8
*Rådets forordning (EF) nr. 1471/2001 af 16. juli 2001 om afslutning af interimsundersøgelsen og om ændring af den endelige antidumpingtold på import af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i bl.a. Thailand, der blev indført ved forordning (EF) nr. 423/97, for så vidt angår ansøgeren 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1472/2001 af 18. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1473/2001 af 18. juli 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 48. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2001 af 18. juli 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2001 af 18. juli 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2001 af 18. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1325/2001 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel fra de oversøiske lande og territorier af blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation af oprindelsen, for perioden 1. juli-1. december 2001 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2001 af 18. juli 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår perioden for levering til intervention for høståret 2000/01 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/2001 af 18. juli 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2001 af 18. juli 2001 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1480/2001 af 18. juli 2001 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i juli 2001 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1481/2001 af 18. juli 2001 om fastsættelse af importtold for ris 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1482/2001 af 18. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 1483/2001 af 18. juli 2001 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 44
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF af 27. juni 2001 om ændring af Rådets direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (1) 46

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/544/EC
*Kommissionens afgørelse af 26. juni 2001 om ændring af afgørelse 97/634/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge (meddelt under nummer K(2001) 1662) 50
2001/545/EC
*Kommissionens afgørelse af 9. juli 2001 om ændring af afgørelse 97/167/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med den fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3433/91 og antidumpingproceduren vedrørende importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i bl.a. Thailand (meddelt under nummer K(2001) 1766) 57
2001/546/EC
*Kommissionens afgørelse af 11. juli 2001 om oprettelse af et rådgivende udvalg med betegnelsen "Det Europæiske Energi- og Transportforum" (meddelt under nummer K(2001) 1843) 58
2001/547/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juli 2001 om sjette ændring af beslutning 2001/356/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 2225) (1) 61
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top