EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:187:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 187, 10. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 187
44. årgang
10. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2001 af 5. juni 2001 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1387/2001 af 9. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2001 af 9. juli 2001 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2001 af 9. juli 2001 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1390/2001 af 9. juli 2001 om levering af korn som fødevarehjælp 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1391/2001 af 9. juli 2001 om indstilling af fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer, som fører tysk flag 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1392/2001 af 9. juli 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1393/2001 af 9. juli 2001 om fravigelse for visse franske regioner af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1394/2001 af 9. juli 2001 om nærmere bestemmelser om forvaltningen af de kvantitative kontingenter, der gælder i 2002 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1395/2001 af 9. juli 2001 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1396/2001 af 9. juli 2001 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1397/2001 af 9. juli 2001 om ændring af importtold for korn 40
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/38/EF af 5. juni 2001 om ændring af Rådets direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (1) 43
*Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 45

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/520/EC
*Kommissionens beslutning af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2001) 1772) (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top