EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:148:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 148, 01. juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 148
44. årgang
1. juni 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 af 22. maj 2001 om sjette tilpasning af den støtteordning for bomuld, der er indført ved protokol nr. 4 knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktionen 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1052/2001 af 31. maj 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af importtold for korn 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2001 af 31. maj 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2001 af 31. maj 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2001 af 31. maj 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1061/2001 af 31. maj 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2001 af 31. maj 2001 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2001 til 30. juni 2002) 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1066/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse for produktionsåret 2001 af det anslåede indkomsttab, det anslåede præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og moderged, det første forskud på dette præmiebeløb samt acontobeløbet på den særlige støtte til fåre- og gedeopdræt i visse ugunstigt stillede områder i Fællesskabet 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af importtold for ris 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1069/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 1070/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 1071/2001 af 31. maj 2001 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 1072/2001 af 31. maj 2001 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 1073/2001 af 31. maj 2001 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 60
Kommissionens forordning (EF) nr. 1074/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 1075/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 1076/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2001 af 31. maj 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 67
*Kommissionens direktiv 2001/39/EF af 23. maj 2001 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager 70

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/411/EURATOM
*Rådets afgørelse af 8. marts 2001 om godkendelse af Kommissionens indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, repræsenteret ved Kommissionen, og Amerikas Forenede Staters energiministerium om forskning i fusionsenergi og udvikling heraf 78
Kommissionen
2001/412/EURATOM
*Kommissionens afgørelse af 21. marts 2001 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, repræsenteret ved Kommissionen, og Amerikas Forenede Staters energiministerium om forskning i fusionsenergi og udvikling af den (meddelt under nummer K(2001) 735) 79
Samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, og Amerikas Forenede Staters energiministerium om forskning i fusionsenergi og udvikling af den 80
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top