EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:145:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 145, 31. maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 145
44. årgang
31. maj 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1035/2001 af 22. maj 2001 om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp. 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1036/2001 af 22. maj 2001 om forbud mod import af storøjet tun fra Atlanterhavet (Thunnus obesus) med oprindelse i Belize, Cambodja, Ækvatorialguinea, Saint Vincent og Grenadinerne samt Honduras 10
*Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001 af 22. maj 2001 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede 12
*Rådets forordning (EF) nr. 1038/2001 af 22. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1039/2001 af 30. maj 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2001 af 30. maj 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 41. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2001 af 30. maj 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2001 af 30. maj 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2001 af 30. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1431/94, (EF) nr. 1474/95, (EF) nr. 1866/95, (EF) nr. 1251/96, (EF) nr. 2497/96, (EF) nr. 1899/97, (EF) nr. 1396/98 og (EF) nr. 704/1999 om gennemførelsesbestemmelser for visse EF-toldkontingenter for fjerkrækød og æg 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2001 af 30. maj 2001 om tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der omhandles i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1045/2001 af 30. maj 2001 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i bestemte regioner i produktionsåret 2001/02 og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1046/2001 af 30. maj 2001 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markederne for svinekød og kalvekød i Nederlandene 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1047/2001 af 30. maj 2001 om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater og om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter for hvidløg fra tredjelande 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2001 af 30. maj 2001 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 41
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 43

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/410/EC
*Kommissionens beslutning af 30. maj 2001 om ændring af beslutning 93/402/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra bestemte lande i Sydamerika for at tage hensyn til dyresundhedssituationen i Brasilien og om ændring af beslutning 2001/388/EF om ændring af beslutning 93/402/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra bestemte lande i Sydamerika for at tage hensyn til dyresundhedssituationen i Uruguay (meddelt under nummer K(2001) 1534) (1) 49

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer (EFT L 140 af 24.5.2001) 52
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (EFT L 332 af 28.12.2000) 52
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top