EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:086:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 86, 27. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 86
44. årgang
27. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2001 af 26. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 583/2001 af 26. marts 2001 om afslutning af en licitation vedrørende levering af korn som fødevarehjælp 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2001 af 26. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1103/2000 og (EF) nr. 1926/2000 om ydelse af udligningsgodtgørelse til producentorganisationerne for tunfisk leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. juli til 30. september 1999 og 1. oktober til 31. december 1999 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2001 af 26. marts 2001 om ydelse af udligningsgodtgørelse til producentorganisationerne for tunfisk leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. januar til 31. marts 2000 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2001 af 26. marts 2001 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af industrihovedgrupper 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2001 af 26. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2461/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår anvendelsen af udtagne landbrugsarealer med henblik på produktion af råvarer til fremstilling i EF af produkter, som ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2001 af 26. marts 2001 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af variabler 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2001 af 26. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2874/2000 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2001 af 26. marts 2001 om fravigelse eller ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 30

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/239/EC
*Kommissionens beslutning af 26. marts 2001 om tredje ændring af beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 981) (1) 33
2001/240/EC
*Kommissionens beslutning af 26. marts 2001 om ændring af beslutning 2001/208/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Frankrig (meddelt under nummer K(2001) 983) (1) 35
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top