EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:017:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 17, 19. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 17
44. årgang
19. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 95/2001 af 18. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2001 af 18. januar 2001 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 97/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 98/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 99/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 101/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2001 af 18. januar 2001 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2001 af 18. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2830/2000 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2001 af 18. januar 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 15

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/49/EC
*Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 23. november 2000 om vedtagelse af vilkår og betingelser for Bulgariens deltagelse i et fællesskabsprogram inden for rammerne af Fællesskabets audiovisuelle politik 17
2001/50/EC
*AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2000 af 15. december 2000 om ydelse af finansiel støtte til en investeringsfinansieringsordning til sikring af industriel og erhvervsmæssig udvikling i AVS-staterne 20
2001/51/EC
*Rådets beslutning af 20. december 2000 om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) 22
Kommissionen
2001/52/EC
*Kommissionens beslutning af 20. september 2000 om Frankrigs statsstøtte til fordel for vinsektoren (meddelt under nummer K(2000) 2754) 30
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top