EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:010:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 10, 13. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 10
44. årgang
13. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 57/2001 af 12. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 20. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 239. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 67. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 63/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2001 af 12. januar 2001 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2285/2000 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 66/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 67/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 259. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 71/2001 af 12. januar 2001 om fastsættelse for december 2000 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 72/2001 af 12. januar 2001 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 45

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/34/EC
*Rådets afgørelse af 17. juli 2000 om indgåelse af aftalerne i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og dels Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe, dels Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1999/2000 47
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Cote d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1999/2000 49
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1999/2000 54
2001/35/EC
*Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 13. december 2000 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Republikken Litauens deltagelse i Fællesskabets handlingsprogram for unge 56
Kommissionen
2001/36/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse på Jamaica (meddelt under nummer K(2000) 4077) (1) 59
2001/37/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om særlige betingelser for import af havsnegle med oprindelse på Jamaica (meddelt under nummer K(2000) 4080) (1) 64
2001/38/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om ændring af beslutning 97/20/EF om listen over tredjelande, der opfylder betingelserne for ligestilling med hensyn til betingelserne for produktion og afsætning af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (meddelt under nummer K(2000) 4083) (1) 66
2001/39/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Tjekkiet (meddelt under nummer K(2000) 4085) (1) 68
2001/40/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(2000) 4086) (1) 75

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2388/2000 af 13. oktober 2000 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 264 af 18.10.2000) 78
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 7/2001 af 4. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager (EFT L 2 af 5.1.2001) 79
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top