EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:008:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 8, 12. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 8
44. årgang
12. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2001 af 11. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 48/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 49/2001 af 11. januar 2001 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 50/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 51/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 53/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2831/2000 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 54/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2830/2000 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 55/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 56/2001 af 11. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/30/EC
*AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2000 af 15. december 2000 om vedtagelse af særlige finansieringsbestemmelser til sikring af, at visse aktiviteter under 8. EUF kan fortsætte indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden 38
Kommissionen
2001/31/EC
*Kommissionens beslutning af 20. december 2000 om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2000) 3992) (1) 40
2001/32/EC
*Kommissionens beslutning af 20. december 2000 om EF's bidrag til finansiering af et program for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2000 (meddelt under nummer K(2000) 3993) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top