EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:275:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 275, 27. oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 275
43. årgang
27. oktober 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2371/2000 af 23. oktober 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 2358/71 om den fælles markedsordning for frø 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2372/2000 af 26. oktober 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2373/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse for produktionsåret 2000/01 af beløbene for støtten til spindhør og hamp 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2374/2000 af 26. oktober 2000 om indførsel af bananer som led i toldkontingenterne og traditionelle AVS-bananer for 2001 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2375/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2377/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2378/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2379/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2380/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2381/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2382/2000 af 26. oktober 2000 om ændring af importtold for korn 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2383/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2384/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 2386/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 2387/2000 af 26. oktober 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 36
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/28/EF af 18. september 2000 om ændring af direktiv 2000/12/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 37
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed 39

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/657/EC
*Kommissionens afgørelse af 16. oktober 2000 om vedtagelse af Fællesskabets afgørelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92 om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier (meddelt under nummer K(2000) 2685) (1) 44

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 655/2000 af 27. marts 2000 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer (EFT L 80 af 31.3.2000) 87
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top