EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:252:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 252, 06. oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 252
43. årgang
6. oktober 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2112/2000 af 5. oktober 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens beslutning nr. 2113/2000/EKSF af 5. oktober 2000 om indledning vedrørende en ny eksportør af en fornyet undersøgelse af afgørelse nr. 283/2000/EKSF om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, i oprullet stand, kun varmtvalsede, med oprindelse i bl.a. Indien, om ophævelse af tolden på importen fra en eksportør i dette land og om registrering af denne import 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2114/2000 af 5. oktober 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2115/2000 af 5. oktober 2000 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2116/2000 af 5. oktober 2000 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2117/2000 af 5. oktober 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2118/2000 af 5. oktober 2000 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2000 af 5. oktober 2000 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 11

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/596/EC
*Rådets beslutning af 28. september 2000 om oprettelse af en europæisk flygtningefond 12
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top