EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:244:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 244, 29. september 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 244
43. årgang
29. september 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget 1
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2038/2000 af 28. september 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår dosisinhalatorer og lægemiddelpumper 25
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2039/2000 af 28. september 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår basisåret for tildeling af kvoter af hydrochlorfluorcarboner 26
*Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin 27
*Rådets forordning (EF) nr. 2041/2000 af 26. september 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 5/96 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mikrobølgeovne med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Republikken Korea, Malaysia og Thailand 33
*Rådets forordning (EF) nr. 2042/2000 af 26. september 2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 2043/2000 af 28. september 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 2044/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 2000 for visse produkter fra sektoren for fjerkrækød og æg i forbindelse med forordning (EF) nr. 1866/95 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 2045/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 2000 for visse produkter fra sektoren for fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1396/98 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 2046/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 2000 for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 2047/2000 af 28. september 2000 om midlertidig suspension af indsendelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 2048/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 2049/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 2050/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 68
Kommissionens forordning (EF) nr. 2052/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 69
Kommissionens forordning (EF) nr. 2053/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 70
Kommissionens forordning (EF) nr. 2054/2000 af 28. september 2000 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 71
Kommissionens forordning (EF) nr. 2055/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 72
Kommissionens forordning (EF) nr. 2056/2000 af 28. september 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 74
*Kommissionens direktiv 2000/57/EF af 22. september 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager og om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1) 76
*Kommissionens direktiv 2000/58/EF af 22. september 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1) 78

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000) 84
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top