EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:180:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 180, 19. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 180
43. årgang
19. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1562/2000 af 18. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1563/2000 af 18. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 440/2000 om fastlæggelse af de årlige tildelinger til de nytilkomne erhvervsdrivende for 2000 i forbindelse med toldkontingenterne og mængden af traditionelle AVS-bananer 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2000 af 18. juli 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 af 18. juli 2000 om fastlæggelse af de nødvendige foranstaltninger til vedtagelse af et evalueringsprogram i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (1) 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2000 af 18. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1567/2000 af 18. juli 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1568/2000 af 18. juli 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 20
*Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 22

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/445/EC
*Rådets afgørelse af 29. juni 2000 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 1999-2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande 27
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 1999-2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande 29
Protokol om fastsættelse for perioden 3. december 1999-2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande 30
2000/446/EC
*Rådets beslutning af 17. juli 2000 om bemyndigelse af Italien til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse mineralolier, som benyttes til specifikke formål 39
Kommissionen
2000/447/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juni 2000 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår præfabrikerede, træbaserede, bærende stressed skin-paneler og selvbærende, sammensatte letvægtspaneler (meddelt under nummer K(2000) 804) (1) 40
2000/448/EC
*Kommissionens beslutning af 5. juli 2000 om ændring af beslutning 1999/187/EF om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1995, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2000) 1813) 46
2000/449/EC
*Kommissionens beslutning af 5. juli 2000 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for EUGFL, Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2000) 1847) 49
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top