EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:131:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 131, 01. juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 131
43. årgang
1. juni 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2000 af 31. maj 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 41. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2000 af 31. maj 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1167/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af importtold for ris 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af importtold for korn 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1169/2000 af 31. maj 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2000 af 31. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1326/1999 om den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for de kornprodukter, der er omfattet af den ordning, som er fastsat i artikel 2-5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1171/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2000 af 31. maj 2000 om fastsættelse for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni 2001 af gennemførelsesbestemmelserne for toldkontingenterne for oksekød med oprindelse i Estland, Letland og Litauen 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2000 af 31. maj 2000 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning (1. juli 2000 til 30. juni 2001) og om ændring af visse andre forordninger i oksekødsektoren 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/2000 af 31. maj 2000 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1176/2000 af 31. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 716/96 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for oksekødsmarkedet i Det Forenede Kongerige 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2000 af 31. maj 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1164/89 om gennemførelsesbestemmelser for støtte til spindhør og hamp 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/2000 af 31. maj 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 1179/2000 af 31. maj 2000 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/365/EC
*Rådets afgørelse af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 43
2000/366/EC
*Afgørelse nr. 1/2000 truffet af associeringsrådet EU-Slovenien den 5. maj 2000 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Sloveniens deltagelse i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet, Save II 48

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2000 af 12. maj 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren og om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (EFT L 114 af 13.5.2000) 51
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top