EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:109:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 109, 06. maj 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 109
43. årgang
6. maj 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 949/2000 af 5. maj 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse for april 2000 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i andet halvår af 2000 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2000 af 5. maj 2000 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 50000 tons blød hvede, som det belgiske interventionsorgan ligger inde med 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2000 af 5. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2079/1999 og om forhøjelse til 2150216 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2000 af 5. maj 2000 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, som fastsat i artikel 6b i forordning (EF) nr. 1222/94 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2000 af 5. maj 2000 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 956/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2177/1999 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 959/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2000 af 5. maj 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999 omhandlede licitation 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2000 af 5. maj 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 962/2000 af 5. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 925/2000 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2000 af 5. maj 2000 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2000 af 5. maj 2000 om ændring af importtold for korn 26
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 29

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 871/2000 af 28. april 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer (EFT L 104 af 29.4.2000) 43
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top