EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:068:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 68, 16. marts 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 68
43. årgang
16. marts 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 554/2000 af 13. marts 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2398/97 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Egypten, Indien og Pakistan 1
*Rådets forordning (EF) nr. 555/2000 af 13. marts 2000 om iværksættelsen af foranstaltninger som led i førtiltrædelsesstrategien for Republikken Cypern og Republikken Malta 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 556/2000 af 15. marts 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2000 af 15. marts 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 31. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2000 af 15. marts 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 559/2000 af 15. marts 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2000 af 14. marts 2000 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 561/2000 af 15. marts 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1322/98 om den foreløbige forsyningsopgørelse for Azorerne og Madeira for de kornprodukter, der er omfattet af den ordning, som er fastsat i artikel 2-10 i Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 af 15. marts 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2000 af 15. marts 2000 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1981/94 vedrørende fællesskabstoldkontingenter for visse varer med oprindelse i Marokko og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 934/95 vedrørende statistisk fællesskabstilsyn inden for rammerne af referencemængder for en række varer med oprindelse i Marokko 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 564/2000 af 15. marts 2000 om fordeling på medlemsstaterne af kvoterne for tomater til forarbejdning i produktionsåret 2000/2001 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2000 af 15. marts 2000 om fastsættelse af importtold for ris 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2000 af 15. marts 2000 om fastsættelse af importtold for korn 59

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/217/EC
*Kommissionens beslutning af 3. marts 2000 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalaterEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 527) (1) 62
2000/218/EC
*Afgørelse nr. 1/2000 truffet af Samarbejdsudvalget EF-San Marino den 7. marts 2000 om ændring af afgørelse nr. 1/93 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for overdragelsen til San Marinos statskasse af importafgifter, som Fællesskabet opkræver for Republikken San Marinos regning, og af bilaget til afgørelse nr. 2/96 om anvendelse af artikel 1, litra a) og b) i afgørelse nr. 1/93 64
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-tilsynsmyndigheden
1999/154/COL
*EFTA-tilsynsmyndighedens henstilling nr. 154/99/KOL af 2. juli 1999 vedrørende et samordnet program for offentlig levnedsmiddelkontrol i 1999 67

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 2785/1999 af 17. december 1999 om midlertidig, hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (2000) (EFT L 336 af 29.12.1999) 80
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top