EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:055:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 55, 29. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 55
43. årgang
29. februar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2000 af 28. februar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000 af 28. februar 2000 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand og om godtagelse af tilsagn afgivet af en eksporterende producent i Den Tjekkiske Republik 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 450/2000 af 28. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2698/1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 af 28. februar 2000 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 452/2000 af 28. februar 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår evaluering af lønomkostningsstatistikkernes kvalitetEØS-relevant tekst (1) 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 453/2000 af 28. februar 2000 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 454/2000 af 28. februar 2000 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 455/2000 af 28. februar 2000 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 456/2000 af 28. februar 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 65

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/169/EC
*Rådets afgørelse af 25. februar 2000 om forlængelse af gyldighedsperioden for afgørelse 91/482/EØF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 67
Kommissionen
2000/170/EC
*Kommissionens beslutning af 14. februar 2000 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsumEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 367) (1) 68
2000/171/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i ØstrigEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 375) (1) 70
2000/172/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om ændring af beslutning 95/473/EF om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i FrankrigEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 377) (1) 71
2000/173/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om ændring af beslutning 95/124/EF om listen over godkendte akvakulturbrug i TysklandEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 378) (1) 74
2000/174/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om godkendelse af Frankrigs program for infektiøs hæmatopoietisk nekrose og egtvedsyge for akvakulturbruget Sources de la FabriqueEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 379) (1) 77
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets Fælles aktion af 28. februar 2000 om forlængelse af fælles aktion 1999/522/FUSP vedrørende etablering af strukturerne for De Forenede Nationers mission i Kosovo (UNMIK) 78
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top