EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:009:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 9, 13. januar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 9
43. årgang
13. januar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2000 af 12. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2000 af 12. januar 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 63/2000 af 12. januar 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2000 af 12. januar 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2000 af 12. januar 2000 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingenterne og for traditionelle AVS-bananer for første kvartal af 2000 (anden periode)EØS-relevant tekst (1) 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 66/2000 af 12. januar 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 67/2000 af 12. januar 2000 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 11
*Kommissionens direktiv 1999/98/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/79/EF om beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved frontal kollisionEØS-relevant tekst (1) 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/23/EC
*Rådets afgørelse af 6. december 1999 om forbedring af oplysningerne om Rådets lovgivningsarbejde og af det offentlige register over rådsdokumenter 22
2000/24/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) 24
Kommissionen
2000/25/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 9 i Rådets direktiv 97/78/EF, for så vidt angår omladning af produkter på et grænsekontrolsted, når sendingerne er bestemt til endelig import til Det Europæiske Fællesskab, og om ændring af beslutning 93/14/EØFEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4506) (1) 27
2000/26/EC
*Kommissionens beslutning af 21. december 1999 om ændring af beslutning 87/293/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Irland (meddelt under nummer K(1999) 4741) 29

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1308/1999 af 15. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 156 af 23.6.1999) 30
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1599/1999 af 12. juli 1999 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 189 af 22.7.1999) 30
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1600/1999 af 12. juli 1999 om indførelse af endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 189 af 22.7.1999) 30
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1601/1999 af 12. juli 1999 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tråd af rustfrit stål af diameter under 1 mm med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af tråd af rustfrit stål af diameter under 1 mm med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 189 af 22.7.1999) 31
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top