EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:242:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 242, 14. september 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 242
42. årgang
14. september 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1948/1999 af 13. september 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1949/1999 af 13. september 1999 om levering af blød hvede som fødevarehjælp 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/1999 af 13. september 1999 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1191/1999 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører tysk flag 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1951/1999 af 13. september 1999 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, der fører belgisk flag 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1952/1999 af 13. september 1999 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, der fører belgisk flag 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1953/1999 af 13. september 1999 om indstilling af fiskeri efter havtaske fra fartøjer, der fører belgisk flag 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1954/1999 af 13. september 1999 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1955/1999 af 13. september 1999 om forsendelse af svinekød til Rusland 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/1999 af 13. september 1999 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører svensk flag 19

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/608/EC
*Kommissionens beslutning af 10. september 1999 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 90/429/EØF om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel herafEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2836) (1) 20
1999/609/EC
*Kommissionens beslutning af 10. september 1999 om ændring af beslutning 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontrol af sendinger af bestemte produkter, der skal indføres fra tredjelande i henhold til Rådets direktiv 97/78/EFEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2784) (1) 28
1999/610/EC
*Kommissionens beslutning af 10. september 1999 om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til grundig behandling med henblik på eventuel optagelse af L 91105D (carvon) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, er fuldstændigtEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2799) (1) 29
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 13. september 1999 om ændring af fælles holdning 1999/261/FUSP vedrørende Libyen 31
*Rådets afgørelse af 13. september 1999 om ændring af afgørelse 1999/424/FUSP om gennemførelse af fælles holdning 1999/318/FUSP vedrørende supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien 32
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top