EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:187:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 187, 20. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 187
42. årgang
20. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1569/1999 af 12. juli 1999 om visse procedurer for anvendelsen af Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1570/1999 af 12. juli 1999 om fordeling af mulighederne for fiskeri efter visse fiskebestande og om ændring af forordning (EF) nr. 48/1999 om fastsættelse for 1999 af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1571/1999 af 19. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/1999 af 19. juli 1999 om fastsættelse af udbyttet af oliven og olie for produktionsåret 1998/1999 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1573/1999 af 19. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår krav til tørrede figner, der er omfattet af produktionsstøtteordningen 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1574/1999 af 19. juli 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1999 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/1999 af 19. juli 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1999 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1576/1999 af 19. juli 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1999 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1577/1999 af 19. juli 1999 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 1999 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1578/1999 af 19. juli 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1999 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. juli 1999 til 30. september 1999 40
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/475/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 12. juli 1999 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 51
Kommissionen
1999/476/EC
*Kommissionens beslutning af 10. juni 1999 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til vaskemidlerEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1522) (1) 52
1999/477/EC
*Kommissionens beslutning af 29. juni 1999 om ændring af listen over industriområder i tilbagegang, der er omfattet af mål nr. 2, som fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2052/88 (meddelt under nummer K(1999) 1742) 69
1999/478/EC
*Kommissionens afgørelse af 14. juli 1999 om fornyelse af det rådgivende udvalg for fiskerivarer og akvakulturprodukter (meddelt under nummer K(1999) 2042) 70

Berigtigelser
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997) 74
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1139/98 af 26. maj 1998 om obligatorisk anførelse af andre end de i direktiv 79/112/EØF foreskrevne oplysninger på mærkningen af visse levnedsmidler, der er fremstillet på grundlag af genetisk modificerede organismer (EFT L 159 af 3.6.1998) 74
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top