EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:184:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 184, 17. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 184
42. årgang
17. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1556/1999 af 12. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 47/1999 om ordningen for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i Taiwan 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1557/1999 af 16. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1558/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 243. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1559/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 207. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 35. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1561/1999 af 16. juli 1999 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i juli 1999 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1562/1999 af 16. juli 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1563/1999 af 16. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1758/98 og om forhøjelse til 1450000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse af minimumsimportprisen for tørrede druer i produktionsåret 1999/2000 og af den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis denne pris ikke overholdes 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede druer 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/1999 af 16. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 194/97 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1567/1999 af 16. juli 1999 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1568/1999 af 16. juli 1999 om ændring af importtold for korn 20

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/468/EC
*Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 23
Kommissionen
1999/469/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juni 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår byggevarer til beton, mørtel og injektionsmørtelEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1480) (1) 27
1999/470/EC
*Kommissionens beslutning af 29. juni 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår lime til byggeriEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1478) (1) 32
1999/471/EC
*Kommissionens beslutning af 29. juni 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår varmeapparaterEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1479) (1) 37
1999/472/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår rør, tanke og tilbehør, som ikke er i kontakt med drikkevandEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1482) (1) 42

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 2820/98 af 21. december 1998 om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. Juli 1999 til 31. december 2001 (EFT L 357 af 30.12.1998) 50
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top