EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:351:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 351, 29. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 351
41. årgang
29. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles aktion af 21. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om at gøre det strafbart at deltage i en kriminel organisation i Den Europæiske Unions medlemsstater 1
Erklæring fra Rådet 3
Erklæring fra den østrigske delegation vedrørende artikel 3 3
Erklæring fra den danske delegation vedrørende artikel 3 3
Erklæring fra den tyske delegation vedrørende artikel 4, stk. 2 3
Erklæring fra den belgiske delegation vedrørende artikel 1 3
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2821/98 af 17. december 1998 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer for så vidt angår inddragelse af godkendelsen af visse antibiotika 4
*Rådets forordning (EF) nr. 2822/98 af 21. december 1998 om midlertidig hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (1999) 9
*Rådets forordning (EF) nr. 2823/98 af 21. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 730/98 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer 12
*Rådets forordning (EF) nr. 2824/98 af 21. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1734/94 om finansielt og fagligt samarbejde med de besatte områder 13
*Rådets forordning (EF) nr. 2825/98 af 22. december 1998 om fritagelse for told i henhold til den fælles toldtarif ved indførsel i Fællesskabet af tilberedte og konserverede sardiner med oprindelse i Marokko 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2826/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter sej fra fartøjer som fører dansk flag 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2827/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer som fører dansk flag 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2828/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer som fører finsk flag 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2829/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer som fører Det Forenede Kongeriges flag 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2830/98 af 28. december 1998 om levering af korn som fødevarehjælp 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2831/98 af 22. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1503/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for ris 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2832/98 af 28. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2833/98 af 28. december 1998 om ændring af importtold for korn 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2834/98 af 28. december 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2835/98 af 28. december 1998 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 33
*Kommissionens direktiv 98/100/EF af 21. december 1998 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/734/EC
*Kommissionens beslutning af 30. november 1998 om en fælles teknisk forskrift for landmobile satellitjordstationer (LMES), der anvender frekvensbåndene 1,5/1,6 GHz (meddelt under nummer K(1998) 3695) (1) 37

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens direktiv 98/40/EF af 8. juni 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 74/346/EØF vedrørende førerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 171 af 17.6.1998) 42

Meddelelse til læserne s3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top