EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:133:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 133, 07. maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 133
41. årgang
7. mai 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 949/98 af 6. maj 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 950/98 af 6. maj 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 951/98 af 6. maj 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 952/98 af 6. maj 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 37. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 953/98 af 6. maj 1998 om gennemførelsesbestemmelser for indførsel af olivenolie med oprindelse i Tunesien 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 954/98 af 6. maj 1998 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (1) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 955/98 af 29. april 1998 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 956/98 af 6. maj 1998 om ændring af importtold for korn 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 957/98 af 6. maj 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 17
*Rådets direktiv 98/25/EF af 27. april 1998 om ændring af direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol) 19

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/297/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 27. april 1998 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 21
98/298/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 27. april 1998 om beskikkelse af to medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 22
Kommissionen
98/299/EC
*Kommissionens beslutning af 24. april 1998 om afvisning af den af Renak International GmbH (Tyskland) indgivne anmodning om fritagelse i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 fra den antidumpingtold, der er udvidet til at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina 23
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top