EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:004:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 4, 08. januar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 4
41. årgang
8. januar 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 11/98 af 11. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 684/92 om fælles regler for international personbefordring med bus 1
*Rådets forordning (EF) nr. 12/98 af 11. december 1997 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad vej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 13/98 af 7. januar 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 14/98 af 7. januar 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 15/98 af 7. januar 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 16/98 af 7. januar 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 17/98 af 6. januar 1998 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 18/98 af 7. januar 1998 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af tovværk af syntetiske fibre med oprindelse i Indien 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 19/98 af 7. januar 1998 om suspension af salg af smør fra offentlige lagre i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 om afsætning til nedsat pris af interventionssmør bestemt til direkte forbrug i form af koncentreret smør og af ydelse af støtte i henhold til forordning (EØF) nr. 429/90 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 20/98 af 7. januar 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår støtte til foreløbigt anerkendte producentsammenslutninger 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 21/98 af 7. januar 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med fåre- og gedekødsprodukter for 1998 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 22/98 af 7. januar 1998 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 1998 i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 23/98 af 7. januar 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 689/92 om fastsættelse af fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn 48
*Kommissionens forordning (EF) nr. 24/98 af 7. januar 1998 om nærmere bestemmelser for ydelse af den i artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3763/91 fastsatte støtte til forsyning af Guyana med foderprodukter i perioden fra den 1. juli 1994 til den 30. april 1996 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 25/98 af 7. januar 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 441/96 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kartoffelstivelse indført fra Republikken Polen 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 26/98 af 7. januar 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med fåre- og gedekødsprodukter for 1998 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 27/98 af 7. januar 1998 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 28/98 af 7. januar 1998 om fastsættelse af importtold for ris 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 29/98 af 7. januar 1998 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 60

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/11/EC
*Kommissionens beslutning af 15. december 1997 om Fællesskabets tilskud til udryddelse af smitsom blæreudslet hos svin i Portugal (1) 62
98/12/EC
*Kommissionens beslutning af 15. december 1997 om fjerde ændring af Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet og om midlertidig ændring af hyppigheden af anmeldelser vedrørende bovin spongiform encephalopati (1) 63
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top