EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:346:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 346, 17. december 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 346
40. årgang
17. december 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2513/97 af 15. december 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der ved forordning (EF) nr. 1490/96 blev indført på importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Belarus, til også at omfatte bånd (tow) af polyester fra Belarus og om opkrævning af den udvidede told på sidstnævnte import registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 693/97

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2514/97 af 16. december 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2515/97 af 16. december 1997 om berigtigelse til forordning (EF) nr. 2118/97 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 1997 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2516/97 af 16. december 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2517/97 af 16. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2312/92 og (EØF) nr. 1148/93 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med levende kvæg og avlsheste

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2518/97 af 16. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1913/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med oksekødsprodukter

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2520/97 af 15. december 1997 om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår KN-koderne for tomater og druer til spisebrug

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2521/97 af 15. december 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 388/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for de oversøiske franske departementer (OD) vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/97 af 16. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 778/83 om fastsættelse af kvalitetsnormer for tomater

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2523/97 af 16. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1014/90 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus (1)

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2524/97 af 16. december 1997 om fastsættelse for første halvår af 1998 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 80 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2525/97 af 15. december 1997 om forsyningsopgørelsen og støtten med henblik på Guyanas forsyning med produkter under KN-kode 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 og 2309 90 53, bestemt til foder, i 1998

53

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2526/97 af 16. december 1997 om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i første halvår af 1998

55

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2527/97 af 15. december 1997 om gennemførelsesbestemmelser for 1998 for det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved interimsaftalen mellem EF og Republikken Slovenien

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2528/97 af 16. december 1997 om adgang til indgåelse af langfristede kontrakter om privat oplagring af bordvin, druemost og rektificeret koncentreret druemost for produktionsåret 1997/98

60

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2529/97 af 16. december 1997 om indførelse af en midlertidig antidumping- og udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge

63

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2530/97 af 16. december 1997 om sjette ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

67

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2531/97 af 16. december 1997 om 14. ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2532/97 af 16. december 1997 om omfordeling inden for toldkontingentet for indførsel af bananer til Fællesskabet af en del af Nicaraguas kvote for 1998 til Costa Rica (1)

72

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2533/97 af 16. december 1997 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for så vidt angår den særlige forsyningsordning for tørret foder

73

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2534/97 af 16. december 1997 om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingentet for første kvartal af 1998 og om indgivelse af nye ansøgninger (1)

75

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/836/EF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«)

78

  

Kommissionen

  

97/837/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 9. december 1997 om oprettelse af et rådgivende udvalg for Fællesskabets politik med hensyn til træ- og papirindustrien

95

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top