EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:305:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 305, 8. november 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 305
40. årgang
8. november 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2216/97 af 3. november 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif med henblik på autonom suspension af den fælles toldtarifs toldsatser for visse informationsteknologiprodukter

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2217/97 af 7. november 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2095/97 omhandlede licitation

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2218/97 af 7. november 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2096/97 omhandlede licitation

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2219/97 af 7. november 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/97 omhandlede licitation

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2220/97 af 7. november 1997 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/97 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2221/97 af 7. november 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2098/97 omhandlede licitation

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2222/97 af 7. november 1997 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2223/97 af 7. november 1997 om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2224/97 af 7. november 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1609/88 for så vidt angår fristen for indlagring af smør, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EØF) nr. 570/88

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2225/97 af 7. november 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2226/97 af 7. november 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2227/97 af 7. november 1997 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

30

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2228/97/EF af 13. oktober 1997 om et EF- handlingsprogram for kulturarven, Raphael-programmet

31

  

Erklæring fra Kommissionen

39

  

Erklæring fra Europa_-Parlamentet

40

  

Erklæring fra Kommissionen

41

 

*

Rådets direktiv 97/62/EF af 27. oktober 1997 om tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

42

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/751/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. oktober 1997 om en fælles teknisk forskrift med tilslutningskrav til grænseflader for terminaludstyr til digitale strukturerede og ustrukturerede faste ONP-kredsløb med en kapacitet på 140 Mbit/s (1)

66

  

97/752/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. oktober 1997 om ændring for Islands vedkommende af beslutning 94/278/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af en række produkter omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (2)

69

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EF) nr. 1780/97 af 15. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 723/97 om gennemførelse af medlemsstaternes aktionsprogrammer inden for kontrol med udgifter, der påhviler EUGFL, Garantisektionen

70

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 
 

(2)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top