EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:272:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 272, 4. oktober 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 272
40. årgang
4. oktober 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1931/97 af 22. september 1997 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ubearbejdet, ulegeret zink med oprindelse i Polen og Rusland og om endelig opkrævning af den midlertidige told

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1932/97 af 3. oktober 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2348/91 om en database med analyse af deuterium i vinprodukter ved kernemagnetisk resonans

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1933/97 af 3. oktober 1997 om tolvte ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1934/97 af 3. oktober 1997 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/97 af 3. oktober 1997 om femte ændring af forordning (EF) nr. 581/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Belgien

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1936/97 af 3. oktober 1997 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1937/97 af 3. oktober 1997 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1938/97 af 3. oktober 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2511/96 om gennemførelsesbestemmelser for 1997 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1939/97 af 3. oktober 1997 om gennemførelsesbestemmelser for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998 for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 er fastsat for Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien og om ændring af forordning (EF) nr. 2512/96 og (EF) nr. 1441/97

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1940/97 af 3. oktober 1997 om fastsættelse for perioden fra 1. juli 1997 til 30. juni 1998 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande og om ændring af forordning (EF) nr. 2514/96

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1941/97 af 3. oktober 1997 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1942/97 af 3. oktober 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1943/97 af 3. oktober 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1944/97 af 3. oktober 1997 om fastsættelse for september 1997 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

43

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/640/EF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 22. september 1997 om godkendelse på Fællesskabets vegne af ændringen til konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf (Basel_+konventionen), som fastsat i partskonferencens beslutning III/1

45

  

97/641/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. september 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

47

  

97/642/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. september 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

48

  

97/643/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 27. september 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

49

  

Kommissionen

  

97/644/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 3. september 1997 om godtagelse af tilsagn afgivet af to polske eksportører i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ubearbejdet, ulegeret zink med oprindelse i Polen og Rusland

50

  

97/645/EKSF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 24. september 1997 om Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Arbejdsvilkårene inden for Stålindustrien

52

  

97/646/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 25. september 1997 om udnævnelse af nye medlemmer samt fornyelse af nuværende medlemmers mandat i Ekspertudvalget for Transit af Elektricitet gennem de Overordnede Net nedsat ved afgørelse 92/167/EØF

54
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top