EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:073:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 73, 14. marts 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 73
40. årgang
14. marts 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 474/97 af 13. marts 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 475/97 af 13. marts 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

 

*

Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

5

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/175/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 18. december 1996 om kontrolmetoder til bevarelse af kvægbesætningers status som officielt brucellosefri i bestemte medlemsstater og regioner i medlemsstaterne (1)

16

  

97/176/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 17. februar 1997 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår bærende konstruktionsdele af træ og tilbehør (2)

19

  

97/177/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 17. februar 1997 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår injektionsankre af metal til anvendelse i murværk (2)

24

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2427/96 af 17. december 1996 om fastsættelse for fangstsæsonen 1997 af tilbagetagelses_+ og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført i afsnit A, D og E i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 331 af 20. december 1996)

26

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EF) Nr. 2429/96 af 17. december 1996 om fastsættelse af prolongationsstøtte for visse fiskerivarer for fangstsæsonen 1997 (EØS-relevant tekst)

26

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EF) nr. 2431/96 af 17. december 1996 om fastsættelse af referencepriser for fiskerivarer for fangstsæsonen 1997 (EØS-relevant tekst)

27

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 
 

(2)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top