EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:022:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 22, 24. januar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 22
40. årgang
24. januar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 119/97 af 20. januar 1997 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Malaysia og Den Kinesiske Folkerepublik samt om endelig opkrævning af midlertidig told

1

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 120/97 af 20. januar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 121/97 af 23. januar 1997 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager

16

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 122/97 af 23. januar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3567/92 for så vidt angår bestemmelser om anvendelse og overdragelse af rettigheder i fåre- og gedekødssektoren

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 123/97 af 23. januar 1997 om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/92 (1)

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/97 af 23. januar 1997 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 116/97 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 125/97 af 23. januar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 126/97 af 23. januar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/77/EF:

 
 

*

Kommissionens Henstilling af 8. januar 1997 om et koordineret program for offentlig kontrol med levnedsmidler for året 1997

27

  

97/78/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 14. januar 1997 om bemyndigelse af medlemsstaterne til undtagelsesvis at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for planter af Vitis L., dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien eller Slovenien (1)

35

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top