EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:014:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 14, 17. januar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 14
40. årgang
17. januar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer

1

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 59/97 af 16. januar 1997 om støtte til forarbejdning af sukkerrør til saccharosesirup eller rom af landbrugsoprindelse i de oversøiske franske departementer og om ændring af forordning (EØF) nr. 1713/93

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 60/97 af 16. januar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 61/97 af 16. januar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 62/97 af 16. januar 1997 om midlertidig suspension af udstedelse af eksportlicenser for vin

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 63/97 af 16. januar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 64/97 af 16. januar 1997 om ændring af importtold for korn

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/97 af 16. januar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

44

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 66/97 af 16. januar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

46

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 67/97 af 16. januar 1997 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

48

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 68/97 af 16. januar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2805/95 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin

51

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 69/97 af 16. januar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1685/95 om en ordning med udstedelse af eksportlicenser for vin

54

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/36/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1996 om ændring af beslutning 93/196/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår indførsel af hovdyr fra Island (1)

57

  

97/37/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1996 om indrømmelse af undtagelser i forbindelse med de samlede programmeringsdokumenter for de oversøiske franske departementer i henhold til artikel 21, stk. 3, nr. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 3763/91 (Poseidom) og artikel 1, stk. 2, i Kommissionens beslutning 94/173/EF (udvælgelseskriterier) (Kun den franske udgave er autentisk)

59

  

97/38/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1996 om særlige hygiejnebetingelser for import af ægprodukter til konsum (1)

61

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top