EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:345:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 345, 31. december 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 345
39. årgang
31. december 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2505/96 af 20. december 1996 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 3059/95 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter (1. serie 1996)

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2506/96 af 27. december 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1949/96 og om formindskelse til 30 275 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det finske interventionsorgans besiddelse

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2507/96 af 27. december 1996 om åbning af licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til Schweiz og Liechtenstein

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2508/96 af 27. december 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1146/96 om åbning af en licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2509/96 af 30. december 1996 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

17

 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 2510/96/EKSF af 17. december 1996 om ændring af bilag V til Kommissionens beslutning nr. 3/96/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af stålprodukter fra Rusland og Ukraine

19

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2511/96 af 23. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for 1997 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

21

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2512/96 af 23. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for 1997 for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 er fastsat for Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien

26

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2513/96 af 23. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1599/94 i forbindelse med de EF- toldkontingenter, der er fastsat i Europaaftalerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3066/95

30

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2514/96 af 23. december 1996 om fastsættelse for 1997 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2515/96 af 20. december 1996 om fastsættelse af landbrugselementerne og tillægstolden for perioden 1. september 1996 til 30. juni 1997 for import til Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 fra Norge

46

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2516/96 af 30. december 1996 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet

56

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2517/96 af 27. december 1996 om særlige interventionsforanstaltninger for majs i Grækenland

58

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2518/96 af 30. december 1996 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

62

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2519/96 af 30. december 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

64

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2520/96 af 30. december 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

66

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2521/96 af 30. december 1996 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

68

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2522/96 af 30. december 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

71

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2523/96 af 30. december 1996 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager

72

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2524/96 af 30. december 1996 om fastsættelse af importtold for korn

73

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2525/96 af 30. december 1996 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

76

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/753/EF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

78

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

79

  

Kommissionen

  

96/754/EKSF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 17. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Ukraine om forlængelse af aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Ukraine om handel med visse stålprodukter med perioden 1. januar til 30. juni 1997

88

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Ukraine om forlængelse af aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Ukraine om handel med visse stålprodukter med perioden 1. januar til 30. juni 1997 - Erklæringer

89

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/96 af 20. december 1996 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger (EFT nr. L 333 af 21. 12. 1996)

95
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top