EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:327:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 327, 18. december 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 327
39. årgang
18. december 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2397/96 af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om ændring af ordningen for import til Det Europæiske Fællesskab af appelsiner med oprindelse i Israel, og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1981/94

1

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om ordningen for import til Fællesskabet af appelsiner med oprindelse i Israel

3

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2398/96 af 12. december 1996 om åbning af et toldkontingent for kalkunkød med oprindelse i og indført fra Israel som fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel

7

 

*

Kommissionens Forordning(EF) nr. 2399/96 af 17. december 1996 om ydelse af udligningsgodtgørelse til producentorganisationerne for tunfisk leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. januar til 31. marts 1996

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 af 17. december 1996 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1)

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2401/96 af 17. december 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 2248/96 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp

13

 

*

Kommissionens Forordning(EF) nr. 2402/96 af 17. december 1996 om åbning og forvaltning af visse årlige toldkontingenter for søde kartofler og maniokstivelse

14

 

*

Kommissionens Forordning(EF) nr. 2403/96 af 17. december 1996 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 1997 for varer henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand

21

 

*

Kommissionens Forordning(EF) nr. 2404/96 af 17. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2282/90 om gennemførelsesbestemmelser for foranstaltninger med henblik på at øge forbruget og anvendelsen af æbler samt forbruget af citrusfrugter

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2405/96 af 17. december 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/715/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 9. december 1996 om datanet mellem administrationer til brug i forbindelse med statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater (EDICOM)

34

  

Kommissionen

  

96/716/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for analyse og prøveudtagning af mælk og mælkebaserede produkter (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Paris, Frankrig) (Kun den franske udgave er autentisk)

38

  

96/717/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for visse fiskesygdomme (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danmark) (Kun den danske udgave er autentisk)

40

  

96/718/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for Newcastle disease (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Det Forenede Kongerige) (Kun den engelske udgave er autentisk)

41

  

96/719/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Det Forenede Kongerige) (Kun den engelske udgave er autentisk)

42

  

96/720/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Nederlandene) (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

43

  

96/721/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for marine biotoksiner (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spanien) (Kun den spanske udgave er autentisk)

44

  

96/722/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. november 1996 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for zoonoseepidemiologi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - tidligere Institut für Veterinärmedizin - Berlin, Tyskland) (Kun den tyske udgave er autentisk)

45

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens henstilling nr. 2393/96/EKSF af 16. december 1996 om ændring af henstilling 91/141/EKSF for så vidt angår spørgeskemaerne i bilaget

47

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top